THE END OF GOD

embodiment is the end of god's path

Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen — July 9, 2014

Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen

The Heart of the Matter: Why Apologetics Fails to Convince

This is the pre-editorial version of my recent (Dutch language) article for newspaper Reformatorisch Dagblad, a conservative newspaper in the Netherlands, on why apologetics fails to convince its audience. I use James K. A. Smith’s book “Desiring the Kingdom” to show that apologetics doesn’t reach the human heart, the real locus of dedication and source of transformation.
Continue reading

Advertisements
Het einde van apologetiek? — March 22, 2014
Apologetiek als Probleem — February 6, 2014

Apologetiek als Probleem

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in January 2014.

Hoe komt het dat apologetische argumenten meestal niet werken? Voor ons christenen voorzien ze in een behoefte: apologetiek verschaft ons geloof een redelijke basis. Het voorziet in de onderbouwing van de plausibiliteit van een christelijk wereldbeeld. Maar helpen de argumenten wanneer u over het tuinhek hangend met de buurman in gesprek gaat of wanneer u met een vriendin ergens koffie gaat drinken? Nauwelijks. Continue reading

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger? — December 1, 2013

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in June 2012.

Apologetiek is verdediging het christelijk geloof. De apologetiek springt in op de vragen die gesteld worden door ongelovigen. Deze vragen zijn altijd gerelateerd aan de cultuur waarin men leeft. Denkbeelden die een bepaalde periode domineren drukken daarom hun stempel op de apologetische discussie. Christenen zijn bovendien zelf kinderen van hun tijd. Daarom zullen de apologetische antwoorden altijd ingekleurd worden door de thema’s van de omringende cultuur. De afgelopen 200 jaar heeft grote veranderingen gebracht in de Westerse cultuur. Wat betekent dit voor de apologetiek? Continue reading

Ontologisch godsbewijs: verbazingwekkend maar niet overtuigend — November 17, 2013

Ontologisch godsbewijs: verbazingwekkend maar niet overtuigend

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in October 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Anselmus van Canterbury schreef in de 11e eeuw zijn ”Proslogion”. In dat werk probeerde hij zijn geloof rationaal te gronden en te verantwoorden. Continue reading

De mens zelf als aanwijzing voor Gods bestaan — November 13, 2013

De mens zelf als aanwijzing voor Gods bestaan

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in May 2011. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Toen ik jong was staarde ik altijd naar de horizon. Ik ervoer een onuitsprekelijk verlangen naar wat er achter te vinden was. Maar daar aangekomen, ging het onbestemde verlangen door. Continue reading

Algemene moraal als argument voor God — November 10, 2013

Algemene moraal als argument voor God

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in December 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Op 11 november 2001 boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York. Continue reading

Over de doelmatigheid der dingen — November 6, 2013

Over de doelmatigheid der dingen

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in September 2010. While my opinion concerning the relevance of the arguments for God’s existence has radically changed, I still consider this article meaningful. It represents a position that is still widely held in evangelicalism.

Jaren geleden las ik een boek waarin de schrijver uitlegde hoe bijzonder de mens ‘in elkaar zit.’ Continue reading

Een kosmologisch argument voor God — November 3, 2013
Wonderen Verwonderen — November 1, 2013

Wonderen Verwonderen

Article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad, October 2013

Wie wonderen serieus neemt—vooral als het om wonderen in het verleden gaat—kan niet heen om de verpletterende kritiek van David Hume (bijna 300 jaar geleden). Hij schreef in zijn Een Onderzoek Betreffende het Menselijk Begrip: ‘Geen getuigenis is voldoende om een wonder te staven, tenzij het getuigenis van een zodanige aard is, dat de ontkenning ervan nog wonderbaarlijker zou zijn, dan het feit dat het probeert te staven.’ Continue reading