THE END OF GOD

embodiment is the end of god's path

LOSING MY RELIGION: THE 3 MOST EFFECTIVE WAYS TO LOSE YOUR FAITH — October 19, 2016

LOSING MY RELIGION: THE 3 MOST EFFECTIVE WAYS TO LOSE YOUR FAITH

People often think that the greatest dangers to losing one’s faith lie in the world. The world offers all kinds of temptation that lure the Christian away from pure devotion to Christ. Success in the world and the pleasures found there can lead the Christian into dangerous territory. Sure. I won’t argue that! Continue reading

Advertisements
Bonhoeffer’s Dialectical Christocentrism — January 12, 2015

Bonhoeffer’s Dialectical Christocentrism

For those who are interested, here is a piece that explains what my Bonhoeffer dissertation is all about and what will determine my theological program after that. It may be a little dense and technical, but if you want to get the whole picture of how my work on Bonhoeffer connects with the future of the Church, you will want to read this post.

Continue reading

Spellbound by the Gospel: What the Gospel Is and What It Isn’t — August 20, 2014

Spellbound by the Gospel: What the Gospel Is and What It Isn’t

My recent blogpost over at Whiteboard//Blip (Part I and Part II).

Part I, What the Gospel is

billy-graham-preachingRecently one of my best friends, who is involved in Christian ministry at a major university in the United States, was criticized by his employers for not generating enough ‘decisions for Christ.’ Too bad, for, even though my friend is not after decisions, his may be one of the few Christian campus ministries that attracts decent amounts of ‘unbelievers.’ At a recent gathering 80 people turned out, most of them not affiliated with Christianity. Continue reading

Theological 10-step Guide to the Evolution Theory for Conservatives — August 1, 2014
Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen — July 9, 2014

Het hart van de zaak: waarom apologetiek faalt te overtuigen

The Heart of the Matter: Why Apologetics Fails to Convince

This is the pre-editorial version of my recent (Dutch language) article for newspaper Reformatorisch Dagblad, a conservative newspaper in the Netherlands, on why apologetics fails to convince its audience. I use James K. A. Smith’s book “Desiring the Kingdom” to show that apologetics doesn’t reach the human heart, the real locus of dedication and source of transformation.
Continue reading

Postmodern Apologetics? — June 8, 2014

Postmodern Apologetics?

This post is a translation of my article for “Reformatorisch Dagblad,” a conservative Dutch newspaper, on the way in which contemporary phenomenology provides a new apologetic argument of sorts for the truth of Christianity. This English translation is provided in response to a request. While this article engages the recently published Postmodern Apologetics? Arguments for God in Contemporary Philosophy it is not intended as a book review. Rather this article attempts to introduce to a non-academic, conservative but interested audience, in a non-technical way, the value of continental philosophy.
Continue reading

Geloof hoog op agenda postmoderne filosofie — May 6, 2014

Geloof hoog op agenda postmoderne filosofie

I wrote this article on the apologetic nature of the New Phenomenology for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in April 2014.

In mijn vorige bijdrage voor Weerwoord beloofde ik dieper in te gaan op de mogelijkheid van een postmoderne apologetiek. Hoe die eruit zou kunnen zien, of beter, hoe die er nu uit begint te zien. Ik hoef niet te fantaseren. Het is er al. Maar zoals dat in het postmoderne tijdperk verwacht mag worden, ziet het er heel anders uit dan je zou denken. Veel christenen zijn er misschien in eerste instantie wel niet erg blij mee. Moet dát doorgaan voor apologetiek? Het antwoord is dan verwarrend: nee, eigenlijk niet, maar nu het er toch is, blijkt het toch een apologetisch karakter te hebben. Continue reading

Het einde van apologetiek? — March 22, 2014
Apologetiek als Probleem — February 6, 2014

Apologetiek als Probleem

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in January 2014.

Hoe komt het dat apologetische argumenten meestal niet werken? Voor ons christenen voorzien ze in een behoefte: apologetiek verschaft ons geloof een redelijke basis. Het voorziet in de onderbouwing van de plausibiliteit van een christelijk wereldbeeld. Maar helpen de argumenten wanneer u over het tuinhek hangend met de buurman in gesprek gaat of wanneer u met een vriendin ergens koffie gaat drinken? Nauwelijks. Continue reading

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger? — December 1, 2013

Is vandaag een andere apologetiek nodig dan vroeger?

I wrote this article for Dutch newspaper Reformatorisch Dagblad in June 2012.

Apologetiek is verdediging het christelijk geloof. De apologetiek springt in op de vragen die gesteld worden door ongelovigen. Deze vragen zijn altijd gerelateerd aan de cultuur waarin men leeft. Denkbeelden die een bepaalde periode domineren drukken daarom hun stempel op de apologetische discussie. Christenen zijn bovendien zelf kinderen van hun tijd. Daarom zullen de apologetische antwoorden altijd ingekleurd worden door de thema’s van de omringende cultuur. De afgelopen 200 jaar heeft grote veranderingen gebracht in de Westerse cultuur. Wat betekent dit voor de apologetiek? Continue reading